Siste

Пошта vs. почта

I Sevastopol har ein forkjempar for russisk språk teke saka i eigne hender. Skilnaden mellom dei to stavemåtane er marginal i uttale, men av stor symbolsk tyding for både russisk- og ukrainsktalande på Krim.