Siste

Politikk

Private studentbustadar

30.07.2012

«Se for dere hva som skjer hvis private ikke lenger får bygge vanlige hus i Norge. Da vil det ta mye lengre tid å bygge hus, og det vil bli mye dyrere å kjøpe hus. [...]

Samskipnadsbøddelen

09.05.2012

I over seksti år har studentane sjølve rådd over si eiga velferd gjennom velferdsorganisasjonar vi sjølve har finansiert, styrt og vidareutvikla. No går regjeringa inn [...]